Vaše cesta na český trh s léčivy

Služby pro lékaře v rámci úhrad zdravotní péče

Zkontrolujeme za Vás vyúčtování od zdravotních pojišťoven za rok 2017! Zatím co Vy se můžete dál věnovat svým pacientům.

S čím Vám můžeme pomoci

VÝPOČET NÁROKU NA ÚHRADU DLE ÚHRADOVÉ VYHLÁŠKY

Dle Úhradové vyhlášky Vám vypočteme nárok na úhradu, který slouží, mimo jiné, jako podklad pro uzavírání dodatků se zdravotními pojišťovnami.

KONTROLA DODATKŮ, PŘEDLOŽENÝCH ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI

Jakmile obdržíte dodatky od zdravotních pojišťoven, provedeme přepočet nároku na úhradu dle návrhu pojišťoven a porovnáme jej s nárokem na úhradu dle vyhlášky. 
Pokud se rozhodnete s pojišťovnou vyjednávat, připravíme veškeré podklady, případně můžeme jednání přímo vést. V případě zájmu Vás můžeme na základě plné moci zastupovat.

KONTROLA VYÚČTOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ KALENDÁŘNÍ ROK

Po obdržení vyúčtování za daný kalendářní rok od zdravotních pojišťoven provedeme kontrolu správnosti výstupů a v případě zjištění rozdílů navrhneme optimální způsob na jejich vypořádání ve Váš prospěch a připravíme veškerou potřebnou dokumentaci. V případě zájmu Vás můžeme na základě plné moci zastupovat.

PRŮBĚŽNÁ KONTROLA VÝKONŮ, ZUM, ZULP, PRESKRIPCE A VYŽÁDANÉ PÉČE 

Vyvinuli jsme efektivní on-line systém na průběžnou kontrolu uvedených ukazatelů s cílem včas zachytit negativní rozdíly a navrhnout jejich řešení v průběhu roku.